CPE ROMANIA - Certificat energetic, Calcul G/G1, termoviziune, Audit energetic

certificat energetic, calcul g, termoviziune
Du-te la conținut

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA (CPE)

Creșterea performanței energetice a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie și prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum și informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanță energetică reprezintă acțiuni de interes public major și general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătățirii cadrului urban construit și al protecției mediului.
Certificat de performanță energetică a clădirii este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO(2).
Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum
Pentru constructiile noi, certificatul de performanta energetica (CPE) se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului si se anexeaza la documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor.
Pentru cladirile care se vand sau se inchiriaza certificatul de performanta energetica (CPE) se elaboreaza prin grija proprietarului si se prezintala la incheierea contractului de vanzare-cumparare.
Certificatul de performanta energetica este elaborat de un auditor energetic pentru cladiri, care este o persoana fizica atestată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să elaboreze rapoarte de audit energetic și/sau certificate de performanță energetică pentru clădiri/unități de clădire, în conformitate cu metodologia specifică adoptată la nivel național aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației. Auditorul energetic pentru clădiri își poate desfășura activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare
Certificatul de performanta energetica va mai trebuie daca faceti sediu de firma in respectiva cladire sau o inchiriati.

Certificatul de performanţă energetică se elaborează pentru:

a) rezidențial - colectiv sau individual;
b) birouri;
c) învățământ;
d) sănătate;
e) hoteluri și restaurante;
f) activități sportive;
g) comerț;
h) alte funcțiuni.

Certificatul de performanţă energetică nu se elaborează pentru:

a) cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
b) cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
c) cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie;
d) cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;
e) cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.
Prin legea 372/2005 republicata, clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero; clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice care urmează să fie recepţionate după 31 decembrie 2018 vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero
Pentru cladirile noi al caror certificat de urbanism este emis dupa data de 15 septembrie 2020, investitorii sunt obligati sa asigure echiparea cu dispozitive de autoreglare pentru reglarea distincta a temperaturii si calitatii aerului interior, in fiecare incapere incalzita/racita direct sau intr-o zona incalzita/racita din cladire si/sau unitatea de cladire, in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si economic.


Înapoi la cuprins