Certificat energetic apartamente - Certificat energetic, Calcul G/G1, termoviziune, Audit energetic

certificat energetic, calcul g, termoviziune
Du-te la conținut

Certificat energetic pentru apartamente

Pentru un certificat de performanta energetica pentru apartament este nevoi de de:
  - Copie BI/CI
  - Releveu apartament (din dosarul de cadastru)
  - Plan amplasament (din dosarul de cadastru)
  - Planuri arhitectura - daca exista.
 -  An constructie imobil
 - 3 poze exterior si o poza interior

Restul de date se vor preleva la fata locului.

Certificatul de performanţă energetică al clădirii este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO(2).
Certificatul de performanta energetica este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.

Comanda un certificat de performante energetica aici  

Nota: nu emit certificate de performanta energetica antedatate; nu insistati.

Înapoi la cuprins