certificat energetic, calcul g, termoviziune
Go to content
Certificat energetic

Certificat energetic pentru apartamente

Pentru un certificat de performanta energetica pentru apartament este nevoi de de:
  - Copie BI/CI
  - Releveu apartament (din dosarul de cadastru)
  - Plan amplasament (din dosarul de cadastru)
  - Planuri arhitectura - daca exista.
 - anul de constructie bloc

Restul de date se vor preleva la fata locului.

Certificat de performanţă energetică a clădirii - este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri şi care, după caz, poate fi însoţit de recomandări de reducere a acestora.
Certificatul de performanta energetica este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.

Preturi de la 150 lei

Nota: nu emit certificate de performanta energetica antedatate; nu insistati.

Back to content