Studiu energii alternative - Certificat energetic Bucuresti si Ilfov, Calcul G/G1 Romania

certificat energetic, calcul g, termoviziune
Go to content

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica

Conform legii nr. 372/2005 privind performanta energetica, pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la
art. 6 alin. (1), prin certificatul de urbanism emis de autorităţile
administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în
condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă
obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică - calcul G -, se
va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme
alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct
de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.
Sisteme alternative de eficineta energetica:
- pompe de căldură;
- recuperatoare de căldură;
- panouri solare pentru apa calda menajera;
- panouri fotovoltaice pentru producere energie electrica;
Back to content