Studiu energii alternative - Certificat energetic, studiu energii alternative, Calcul G/G1, termoviziune

certificat energetic, calcul g, termoviziune
Du-te la conținut

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica

Conform legii nr. 372/2005 republicata in 2020 privind performanta energetica, pentru cladirile noi/ansamblurile de cladiri noi avand functiunile prevazute la art. 7 alin. (1), prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice competente, in vederea obtinerii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de constructii, pe langa obligativitatea respectarii cerintelor minime de performanta energetica, se va solicita intocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta, daca acestea exista
Sisteme alternative de eficineta energetica:
a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;
b) de cogenerare/trigenerare;
c) centralizate de incalzire sau de racire ori de bloc;
d) pompe de caldura;
e) schimbatoare de caldura sol-aer;
f) recuperatoare de caldura.

Termen de executie: in functie de complexitate.

Puteti comanda acest studiu aici
Înapoi la cuprins